Over Ons

ICoHS gelooft dat de christelijke gemeenschap een essentieel onderdeel is van het Heilige Land. In een poging om het levendige karakter van de regio te behouden, ontwikkelt ICoHS een internationale organisatie om christelijke gemeenschappen in het Heilige Land te helpen en hun aanwezigheid veilig te stellen.

 • Kerken wereldwijd

  • Greek Orthodox
  • Armenian Apostolic Orthodox
  • Latin
  • Custos of the Holy Land
  • Coptic Orthodox
  • Syrian Orthodox
  • Ethiopian Orthodox
  • Greek Melkite Catholic
  • Maronite
  • Episcopal Church
  • Evangelical Lutheran Church
  • Syrian Catholic
  • Armenian Catholic

 • Particulieren

  • The Right Reverend Peter Eaton
  • Mr. David Eichelberger
  • Mr. Keith Johnston
  • Mr. Russell Rook
  • Mr. Thomas Wilson
  • Mr. Dan Worrell

 • Organisaties die betrokken zijn bij de regio

  • Churches for Middle East Peace
  • Episcopal Foundation of Texas
  • Diocese of Southeast Florida
  • Trinity Church Miami

De Internationale Gemeenschap van het Heilig Graf (ICoHS) is opgericht om de christelijke gemeenschap in het Heilige Land praktisch te ondersteunen. ICoHS werkt samen met particulieren en instellingen om via praktische interventies (o.a. onderwijs, gezondheidszorg en cultuur) Christenen in de regio bij te staan. Daarnaast helpt ICoHS met bewustwording over uitdagingen waarmee Christenen in het Midden Oosten worden geconfronteerd.

ICoHS is van mening dat de christelijke gemeenschap een essentieel onderdeel is van het sociaal-cultureel en religieus leven in het Heilige Land, daarom zijn extra inspanningen nodig om het levendige karakter van de regio te behouden. Om dit te doen, ontwikkelt ICoHS een niet-governmentele organisatie (NGO)  om christelijke gemeenschappen in het Heilige Land te helpen en hun voortdurende aanwezigheid te garanderen.

In 2017 gaven kerkleiders in het Heilige Land de Patriarch van Jeruzalem, Theophilos III, de opdracht om bewustwording over de uitdagingen van Christenen te vergroten bij staatshoofden, belangrijke politici en religieuze leiders over de hele wereld. Er werden ontmoetingen georganiseerd met Prins Charles van Wales, Koning Abdullah II van Jordanie, de Premier van Griekenland en andere staatshoofden. In de Verenigde Staten sprak de Patriarch met leden van het Congres, de ambassadeur voor godsdienstvrijheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het Verenigd Koninkrijk deed hij een beroep op de ministers en parlementsleden.

Aangezien de problemen alle christenen in het Heilige Land treffen, werden er ook bijeenkomsten gehouden met Paus Franciscus, patriarchen en oecumenische leiders, de Aartsbisschop van Canterbury en de Opperrabbijn van het Gemenebest. Daarnaast werden bijeenkomsten gehouden met hooggeplaatste leiders van bedrijven en de media, samen met een breed scala aan pressiegroepen en belangenbehartigingsorganisaties.

Het team, geleid door de Patriarch, werd hartelijk ontvangen en gebruikte vrijwillig hun invloed, middelen en netwerken om ondersteuning te bieden. De steun van deze invloedrijke figuren hebben al een positieve impact gehad, maar Christenen in het Heilige Land worden nog steeds geconfronteerd met problemen. ICoHS blijft deze inspanningen de komende jaren ondersteunen en daarop voortbouwen.

Om deze aanhoudende problemen aan te pakken, cultiveert ICoHS relaties met o.a. politici, kerken, interreligieuze organisaties en belanghebbenden om de christelijke gemeenschap in het Heilige Land te ondersteunen en te versterken.

Leden ICoHS zullen regelmatig communicatie ontvangen, uitnodigingen ontvangen om deelnemen aan speciale evenementen, en krijgen de mogelijkheid om specifieke projecten te bezoeken en ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over hoe u kunt mee doen de initiatieven van ICoHS.

Naam:

Stichting ICoHS (The International Community of the Holy Sepulchre) Nederland
RSIN 861797243

Contact gegevens:

info@icohs.org

Doelstelling:

ICoHS heeft als doelstelling Christelijke geloof te bevorderen in het Heilige Land (Israel, Palestina en Jordanie) in het bijzonder, maar niet uitsluitend door het geven van financiele en praktische hulp voor de lokale gemeenschappen en mee te werken aan een bloeiende en blijvende Christelijke vertegenwoordiging in de regio.

Beleidsplan:

BELEIDSPLAN 2021-23

De ICoHS-strategie is gebaseerd op het onderzoek uitgevoerd door Austin Tiffany, twee gezamenlijke brainstormsessies (augustus en oktober) met het GFC-team en individuele input van de leden van de Board of Trustees (september) die de missie, visie, kernwaarden, de ToC en een SWOT-analyse vormgeven. 

Een betere toekomst van de christelijke gemeenschap in het Heilige Land…

wat?hoe?wie?wanneer?waarom?
Betrekken van 50 individuele kerken/ organen bij onze missiePartnerschappenPeligrimsreizenGFCBisschop JonathanAan2021: 102022: 152023: 20Kerken/organenBewustwording, invloed & financiering van programma’s in de HL.
Ondersteunen 3 tot 4 projecten in het HLIdentificeer lokale partners in de HLReferentiegroep vormenGFCAanNmVanaf 2021 samenwerken met projectpartners voor meerjarige programma’sPraktische uiting van onze missie en visie
EUR1m inkomsten fondsenwervingVertrouwensrelatiesBelangrijke donorenMassadonorenOverheidsfinancieringGFCAanNm 2021:220.0002022:375.0002023:405.000(Ponden S.)Opzetten van organisatie- en ondersteuningsprojecten
Voeg 1000 mensen toe aan onze databaseDigitale evenementenDeelnemen aan internationale conferentiesMedia/PersGFCAanbot2021:3002022:3002023:400(namen en adressen)Potentiële donoren en influencers
Vergroot het bewustzijn bij belangrijke influencersAPPGGebedsontbijtenJaarlijkse bijeenkomstenPlatform voor BeleidsadviseursGFCAanbotJaarlijkse evenementen in het VK, de VS en de EUBelangenbehartiging, partnerschapsopbouw, bewustwording en invloedBlootstelling aan de media 

Functie/namen van bestuursleden:

Martin Witteveen, voorzitter
Welmer Blom, secretaris/penningmeester
Anita van Dijk, lid


Beloningsbeleid:

De stichting heeft geen personeel en leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (artikel 4.6. Statuten van de Stichting).

STAY UP-TO-DATESign up to our mailing list to receive our newsletters