Onderwijs in het Heilige Land

Door de eeuwen heen hebben christelijke kerken, waaronder orthodoxe kerken, een voortrekkersrol gespeeld in het onderwijs van de lokale bevolking, ongeacht ras of geloofsovertuiging. Vandaag de dag is deze openheid er nog steeds: moslim en christelijke studenten leren samen en bouwen relaties in de klas en op basketbalvelden. Dagelijkse ontmoetingen zijn de belangrijkste factoren voor vreedzame samenwerking, waardoor onderwijs een essentieel onderdeel van vrede en begrip wordt.

This school, near Bethlehem in the West Bank, desperately needs a new roof.

Deze scholen zijn echter niet zonder problemen. Gezinnen en scholen zijn afhankelijk van patriarchaten/ kerkelijke genootschappen om het financieringstekort te dekken. Het is gebruikelijk dat kerken tussen de 40% en 50% van de kosten per student betalen.

Veel scholen, zoals hierboven afgebeeld, hebben dringend structurele reparaties nodig. Zoals nieuwe plafonds, verwarming en airconditioning, en andere belangrijke structurele problemen. Hiervoor vertrouwen ze meestal op externe organisaties. Veel van deze financieringsinstellingen, zoals de Pauselijke Missie, doneren trouw en genereus aan scholen, maar veel financieringsorganisaties hebben hun programma’s op de Westelijke Jordaanoever uitgeput of stopgezet. Als gevolg hiervan staan deze vitale instellingen voor een nog grotere uitdaging. ICoHS is op zoek naar manieren om kerkscholen te ondersteunen, of het nu gaat om onderwijshulp, structurele reparatiefondsen of het koppelen aan andere instanties en organisaties die kunnen helpen.

STAY UP-TO-DATESign up to our mailing list to receive our newsletters