Theologisch Informatiecentrum

ICoHS heeft ambitieuze plannen om een lokaal klooster in Jeruzalem te renoveren en te vestigen als een centrum van theologische bronnen. Het zal een oecumenische en internationale gemeenschap van religieuze leiders, academici en studenten huisvesten.

De gemeenschap zal bestaan uit individuen en groepen, onderzoekslicenties en theologische plaatsingen. Het zal vooral gericht zijn op diegenen die geïnteresseerd zijn in archeologie, geschiedenis, theologie en Bijbelse geschriften, evenals die van de hedendaagse sociale wetenschappen. Geestelijk zal er een oecumenische gemeenschap ontstaan.

Naarmate meer seminaries het belang waarderen van het blootstellen van de geestelijkheid in formatie aan de Heilige Stad, zal dit theologische informatiecentrum geschikt zijn om betaalbare accommodatie en een christelijke ondersteuningsgemeenschap in het hart van Jeruzalem te bieden. Als veelzijdig onderzoekscentrum zal het klooster de hele oecumenische kerk dienen en het onderzoek, de training en de praktijk belichamen die het christendom over de hele wereld laten bloeien.

STAY UP-TO-DATESign up to our mailing list to receive our newsletters